Archiven

28 oktober 2014

Bevoegdheid rechter (tenuitvoerlegging buitenlands vonnis)

Hoge Raad: 'verval van de bevoegdheid tot tenuitvoerlegging van buitenlands vonnis tast niet het gezag van dat vonnis aan, maar brengt slechts mee dat dit vonnis in het land van herkomst niet meer ten uitvoer kan worden gelegd.' 28 oktober 2014 Het begrip “uitvoerbaar” ziet uitsluitend op ...
Lees meer
24 oktober 2014

Raad van State mist kans om op te komen voor luchtreiziger.

Rechter legt onjuist feit aan uitspraak ten grondslag. 22 oktober 2014 De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (= hoogste bestuursrechter) heeft vandaag in een uitspraak bepaald dat de reiziger middels overlegging van een email van de KLM niet heeft aangetoond dat hij beschikte o...
Lees meer
18 oktober 2014

Handhavingsrapportage Schiphol 2014-1

Rapportage toont aan: milieuregels worden wél (uit eigen beweging) effectief door staatssecretaris gehandhaafd en passagiersrechten niet. 15 oktober 2014 Uit de inspectieresultaten van Schiphol blijkt dat het nalevingsniveau van een specifieke milieuregel (het gebruik van vaste stroomaansluit...
Lees meer
8 oktober 2014

Boete KLM voor oneerlijke prijzen.

ACM: KLM adverteerde op zijn website met vluchtprijzen waarin de boekingskosten niet waren opgenomen. 8 oktober 2014 De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft KLM een boete opgelegd van 200.000 euro. Anita Veger van de ACM zegt dat de aanpak van onduidelijke reisprijzen een speerpunt is. "C...
Lees meer
3 oktober 2014

KLM misleidt passagier m.b.t. vluchtvertragingsduur.

Email toont aan: KLM handelt in strijd met arrest van Europese Hof door de vertragingsduur bewust te kort vast te stellen. 3 oktober 2014 In een email van 26 september j.l. schrijft de KLM aan een passagier dat (citaat:) ‘bij het meten van de vertragingstijd wordt uitgegaan van de vertragin...
Lees meer