Categories for passagiersrechten


3 juli 2018

Nieuwe Richtlijn en wet Pakketreizen van kracht

Reisbedrijven moeten voldoen aan eisen wet Vanaf 1 juli 2018 is op alle reisovereenkomsten die op of vanaf die datum zijn afgesloten de wet Pakketreizen en Gekoppelde Reisarrangementen van toepassing. Indien een consument een overeenkomst sluit met een reisbedrijf (‘handelaar’) waarbij minimaal...
Lees meer
28 januari 2016

VN Advies rechten personen met een handicap

Personen met een handicap De Commissie vervoer en toerisme dringt er in een advies bij de Europese Commissie en de Raad op aan om beter te kijken naar de behoeften van mensen met een handicap en om met dergelijke behoeften consequent rekening te houden bij de herziening van de EU-regelgeving, zoals...
Lees meer
18 december 2014

Bewijslast bij handhaving passagiersrechten.

Raad van State: 'Voldoende is dat het aangevoerde aanleiding geeft tot reële twijfel over de juistheid van de feitenvaststelling.' 18 december 2014 Uit een recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State kan worden afgeleid dat, indien de ILT het handhavingsverzoek...
Lees meer
10 november 2014

Handhaving van passagiersrechten in vergelijkend perspectief.

Rijksinspectiediensten autonoom gedreven door opportunisme. 10 november 2014 Rookverbod Het is opmerkelijk om te zien hoe gretig de ene Rijksdienst is om te handhaven en hoeveel moeite de andere Rijksdienst zich getroost om dat juist níet te doen, terwijl sprake is van exact dezelfde onderli...
Lees meer
18 oktober 2014

Handhavingsrapportage Schiphol 2014-1

Rapportage toont aan: milieuregels worden wél (uit eigen beweging) effectief door staatssecretaris gehandhaafd en passagiersrechten niet. 15 oktober 2014 Uit de inspectieresultaten van Schiphol blijkt dat het nalevingsniveau van een specifieke milieuregel (het gebruik van vaste stroomaansluit...
Lees meer
19 juni 2014

ILT bevestigt: ‘Nog steeds geen boetes opgelegd passagiersverordening 261/2004.’

Wetswijziging en beleidsregel blijven dode letter. 19 juni 2014 Ondanks de wetswijziging van 26 november 2009 (HIER) en de invoering van een nieuwe beleidsregel (zie HIER) op 23 september 2013, blijkt uit een Wobbesluit dat ReisRecht vandaag ontving dat de ILT tot op de dag van vandaag nog ste...
Lees meer
1 2