Archiven

19 januari 2012

Eindhovense kantonrechter slaat plank mis

19 januari 2012 Rechter gaat de mist in De kantonrechter in Eindhoven heeft bepaald dat een vluchtvertraging van meer dan drie uur geen recht op financiële compensatie geeft. Het Sturgeon-arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie staat hieraan volgens de kantonrechter niet in de weg. H...
Lees meer
13 januari 2012

Compensatie bij aansluitende vluchten (1)

12 januari 2012 De Amsterdamse kantonrechter is van oordeel dat, voor de beantwoording van de vraag of sprake is van een (op financiële compensatie rechtgevende) vertraging van drie uur of meer, in het geval van een boeking die betrekking heeft op aansluitende vluchten, moet worden gekeken naar ...
Lees meer
6 januari 2012

Compensatie bij staking eigen personeel

6 januari 2012 Een aangekondigde staking van het eigen personeel van de luchtvaartmaatschappij is geen buitengewone omstandigheid, maar valt binnen de invloedsfeer van de bedrijfsvoering van de luchtvaartmaatschappij. De Haarlemse kantonrechter wijst vergoeding wegens annulering van vlucht toe. ww...
Lees meer
5 januari 2012

NMa staakt onderzoek ANVR

De NMA heeft de reisbrancheorganisatie ANVR haar Algemene Agentuurvoorwaarden laten aanpassen. Het ANVR-besluit over deze aanpassing ligt vanmiddag voor bij de algemene ledenvergadering. De voorwaarden zouden de prijsconcurrentie bij de verkoop van reizen kunnen beperken. De aanpassing van de voorwa...
Lees meer

Airconditioning toegezegd, maar niet gekregen.

Geschillencommissie: De reisorganisator moet een vergoeding van € 300,-- betalen. 5 januari 2012 De commissie heeft het volgende overwogen. Voorop moet worden gesteld dat ten gevolge van een omissie ten onrechte is vermeld in de reisbrochure dat er sprake zou zijn van airconditioning en da...
Lees meer