Archiven

15 september 2011

Bagagekosten vergoed.

'Schadelijder blijft gehouden de werkelijke omvang van zijn schade aan te tonen.' 15 september 2011 Het betreft een zaak waarbij de reiskoffer nimmer op de reisbestemming was aangekomen. Hierdoor moesten de reizigers diverse toiletartikelen, kledij en een nieuwe koffer kopen. Die kosten worden v...
Lees meer
13 september 2011

Gederfd reisgenot ten gevolge van ernstig vertraagde bagage.

Reisorganisator aansprakelijk voor schade bij vertraagde bagage 13 september 2011 Tussen partijen staat vast dat de koffer niet is aangekomen en dat klager dit op de voorgeschreven wijze heeft gemeld bij de bagageafhandelaar ter plaatse en bij de host van de reisorganisator. Vervolgens duurde he...
Lees meer