Archiven

30 maart 2011

Vervaltermijn

Rechtbank: vervaltermijn geldt niet als reisorganisator draalt 30 maart 2011 In de ANVR reisvoorwaarden is bepaald dat een vordering ter zake van schadevergoeding binnen een jaar moet worden ingesteld. De rechtbank Rotterdam oordeelt dat in bijzondere omstandigheden het beroep op het vervalbedi...
Lees meer
15 maart 2011

Gederfd reisgenot

Rechtbank: reisorganisator moet gederfd reisgenot t.h.v. volledige reissom vergoeden door geannuleerde reis 15 maart 2011 De rechtbank overweegt dat de reisorganisator de oorspronkelijke reisovereenkomst telefonisch heeft opgezegd vanwege te weinig boekingen. De reisorganisator heeft twee alte...
Lees meer
11 maart 2011

Reiziger niet tijdig geïnformeerd over overboeking

Reisorganisator moet betaalde reissom restitueren 11 maart 2011 De reisorganisator heeft de overeengekomen dienstverlening op een wezenlijk onderdeel gewijzigd en heeft klager daarvan niet tijdig op de hoogte gesteld. De reisorganisator heeft daarmee klager de gelegenheid ontnomen om de wijzigin...
Lees meer
9 maart 2011

Geldigheid ANVR-reisvoorwaarden

Rechtbank: ANVR-reisvoorwaarden alleen geldig na aanvaarding 9 maart 2011 Voor de toepasselijkheid van de ANVR-reisvoorwaarden op de tussen partijen gesloten reisovereenkomst is vereist dat de reiziger deze voorwaarden vóór of tijdens het sluiten van de overeenkomst heeft aanvaard. Als de ...
Lees meer