Categories for Bevoegdheid rechter


28 oktober 2014

Bevoegdheid rechter (tenuitvoerlegging buitenlands vonnis)

Hoge Raad: 'verval van de bevoegdheid tot tenuitvoerlegging van buitenlands vonnis tast niet het gezag van dat vonnis aan, maar brengt slechts mee dat dit vonnis in het land van herkomst niet meer ten uitvoer kan worden gelegd.' 28 oktober 2014 Het begrip “uitvoerbaar” ziet uitsluitend op ...
Lees meer
14 november 2013

Bevoegdheid rechter (reisovereenkomst).

Europese Hof van Justitie: consument kan bij nationale rechter terecht indien de reis is geboekt bij een buitenlands reisbureau dat de reis laat organiseren door een organisatie waarvan de zetel zich bevindt in het land waar de reiziger woonachtig is. 14 november 2013 Klik hier om het arrest ...
Lees meer
16 juli 2013

Bevoegdheid Nederlandse rechter (5).

Rechtbank: Nederlandse rechter bevoegd m.b.t. gemiste aansluitende vlucht (Zürich - Amsterdam) als gevolg van geannuleerde vlucht (Tokyio - Zürich) van Swiss Air Lines. 16 juli 2013 De passagiers hebben met Swiss Air Lines een vervoersovereenkomst gesloten met betrekking tot de Swiss-vluchte...
Lees meer
20 juni 2013

Bevoegdheid Nederlandse rechter (4)

Nederlandse luchtreiziger in eigen land beschermd! 20 juni 2013 Vandaag heeft de rechtbank Zeeland-West Brabant in een beschikking bevestigd dat de Nederlandse rechter bevoegd is om uitspraak te doen over rechtsvorderingen van Nederlandse passagiers, ook al is de vlucht uitgevoerd door een bui...
Lees meer
13 december 2012

Bevoegdheid Nederlandse rechter (2)

Ryanair vangt bot. Bevoegdheid van rechter kan alleen in cassatie worden bestreden 13 december 2012 Op 21 juni 2012 berichtten wij over Ryanair, die zich in hoger beroep bij het Gerechtshof had gekeerd tegen de beschikking van de Middelburgse kantonrechter, inhoudende dat de Nederlandse rechter ...
Lees meer
21 juni 2012

Bevoegdheid Nederlandse rechter (1)

Rechtbank Middelburg: woonplaats van reiziger is medebepalend voor het antwoord op de vraag welke rechter bevoegd is. 21 juni 2012 Nederlandse reizigers die vanuit een andere EU-lidstaat met een buitenlandse, niet communautaire vliegmaatschappij naar een derde EU-lidstaat reizen en daarbij tegen...
Lees meer