Bevoegdheid Nederlandse rechter (2)


13 december 2012 om 14:59 door

Ryanair vangt bot. Bevoegdheid van rechter kan alleen in cassatie worden bestreden
13 december 2012

Op 21 juni 2012 berichtten wij over Ryanair, die zich in hoger beroep bij het Gerechtshof had gekeerd tegen de beschikking van de Middelburgse kantonrechter, inhoudende dat de Nederlandse rechter bevoegd is om van het geschil kennis te nemen.

In feite, aldus de kantonrechter in de beschikking waarvan beroep, komt het betoog van Ryanair er op neer dat zij de kleine consument die zijn recht zoekt, wil frustreren in de procesgang, hetgeen de kantonrechter niet zal honoreren.

Vandaag heeft het Gerechtshof het hoger beroep van Ryanair niet-ontvankelijk verklaard en geoordeeld dat tegen het oordeel of de Nederlandse rechter rechtsmacht bezit, slechts beroep in cassatie openstaat.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

ReisRecht

Meer nieuws

Wij gaan door als u niet verder komt