Archiven

20 mei 2008

Reisorganisator moet belofte nakomen, ook als die belofte niet steunt op een wettelijke verplichting.

'Overeenkomst kan zelfs berusten op de impliciete of stilzwijgende wilsuiting van (één van de) partijen, op voorwaarde dat de wil tot contracteren onmiskenbaar uit de omstandigheden blijkt.' 20 mei 2008 Klik hier om de uitspraak te lezen. ReisRecht...
Lees meer