Archiven

27 december 2012

Airline moet overmacht bewijzen

De airline mag niet slechts beweren dat sprake was van overmacht, zij moet dit concreet bewijzen. 27 december 2012 De kantonrechter overweegt dat het, gezien de betwisting van het beroep op een buitengewone omstandigheid door de passagier, op de weg van de vervoerder had gelegen om dit beroep me...
Lees meer

Compensatie bij aansluitende vluchten (2)

Bij aansluitende vluchten wordt de vertragingsduur bepaald op het moment dat de eindbestemming is bereikt. 27 december 2012 De rechtbank Amsterdam heeft wederom geoordeeld dat, voor de beantwoording van de vraag of sprake is van een (op financiële compensatie rechtgevende) vluchtvertraging van...
Lees meer
19 december 2012

Reclame van Euro-Tours misleidend

Reclame Code Commissie: "een zogenaamd gewonnen prijs wordt puur als lokkertje gebruikt." 19 december 2012 In een brief van Euro-Tours gericht aan een willekeurig geadresseerde, in de brief aangesproken als ‘klant’, wordt gesuggereerd dat namens Euro-Tours een bezorger aan de deur is geweest...
Lees meer
18 december 2012

Rechten van waterreizigers (1)

Europese verordening Waterpassagiers in werking getreden Vandaag is Verordening (EG) nr. 1177/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 betreffende de rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen in werking getreden. In http://wetten.overheid.nl/BWBR0020586/geld...
Lees meer
13 december 2012

Bevoegdheid Nederlandse rechter (2)

Ryanair vangt bot. Bevoegdheid van rechter kan alleen in cassatie worden bestreden 13 december 2012 Op 21 juni 2012 berichtten wij over Ryanair, die zich in hoger beroep bij het Gerechtshof had gekeerd tegen de beschikking van de Middelburgse kantonrechter, inhoudende dat de Nederlandse rechter ...
Lees meer