Compensatie bij aansluitende vluchten (2)


27 december 2012 om 15:08 door

Bij aansluitende vluchten wordt de vertragingsduur bepaald op het moment dat de eindbestemming is bereikt.
27 december 2012

De rechtbank Amsterdam heeft wederom geoordeeld dat, voor de beantwoording van de vraag of sprake is van een (op financiële compensatie rechtgevende) vluchtvertraging van drie uur of meer, in het geval van een boeking die betrekking heeft op aansluitende vluchten, moet worden gekeken naar de bestemming van de laatste vlucht.

ReisRecht

Meer nieuws

Wij gaan door als u niet verder komt