Archiven

30 augustus 2012

Waardevolle bagage

Speciale aandacht voor kostbare spullen in bagage 30 augustus 2012 ReisRecht ontvangt geregeld vragen over het meenemen van waardevolle spullen in het vliegtuig. Kan de luchtvaartmaatschappij aansprakelijk worden gesteld in het geval van diefstal of beschadiging van deze spullen? Op grond van...
Lees meer
20 augustus 2012

Rechter bevestigt: ILT hanteert onjuiste handhavingsprocedure

'Lege' toewijzing van handhavingsverzoek is geen besluit 26 juli 2012 Sturgeon. De staatssecretaris heeft schriftelijk aan de luchtvaartmaatschappij en klagende passagiers meegedeeld dat hij bevoegd is om handhavend op te treden tegen de luchtvaartmaatschappij wegens het niet compenseren van de ...
Lees meer