Waardevolle bagage


30 augustus 2012 om 07:58 door

Speciale aandacht voor kostbare spullen in bagage
30 augustus 2012

ReisRecht ontvangt geregeld vragen over het meenemen van waardevolle spullen in het vliegtuig. Kan de luchtvaartmaatschappij aansprakelijk worden gesteld in het geval van diefstal of beschadiging van deze spullen?

Op grond van het Verdrag van Montréal (over het Internationale luchtvervoer) kan een luchtvaartmaatschappij in principe aansprakelijk worden gesteld voor vernieling, verlies of beschadiging van bagage, maar dit is beperkt tot een bedrag van ongeveer € 1.200,-. Als uw bagage een hogere waarde heeft, dan kunt u (soms tegen betaling) een bijzondere, schriftelijke verklaring ondertekenen waarin u het werkelijke bedrag van de spullen vermeld. Het is aan de luchtvaartmaatschappij zelf om de bagage te accepteren onder deze verklaring. Heeft u deze verklaring niet? Dan heeft u geen recht op een vergoeding door de maatschappij van boven de € 1200.

Let op: veel maatschappijen sluiten in hun algemene voorwaarden elke aansprakelijkheid uit voor bepaalde zaken in de ingecheckte bagage, zoals sieraden, geld en elektronica. Loop daarom geen risico en neem deze spullen alleen mee in de handbagage. Nu komt het ook weleens voor dat het grondpersoneel van een luchtvaartmaatschappij de passagier verzoekt zijn handbagage in te checken. Heeft u waardevolle spullen bij u, denkt u dan vooral aan het afgeven van de bovengenoemde verklaring bij de incheckbalie! Het beste is om deze spullen uit de bagage te halen. 

Het meest verstandige is natuurlijk om uw kostbare spullen zoveel mogelijk thuis te laten. Neemt u het toch mee, dan doet u er goed aan om hiervoor een reisverzekering af te sluiten.

Meer nieuws

Wij gaan door als u niet verder komt