Categories for EG 1177/2010


7 december 2017

EU peilt naleving passagiersrechten

Europese Rekenkamer controleert naleving De Europese Rekenkamer verricht momenteel een controle op de naleving en de handhaving van de passagiersrechten in de EU. Deze controle omvat een online-enquête om te peilen in hoeverre passagiers hun rechten kennen als zij reizen en om informatie over hun ...
Lees meer
15 maart 2013

Staatssecretaris laat waterreiziger in de kou staan

Mansveld verzuimt om adequate maatregelen te nemen ter bescherming van waterreizigers en handelt daarmee in strijd met artikel 25 van Verordening (EU) nr.1177/2010. 14 maart 2013 Naar aanleiding van de inwerkingtreding van Verordening (EU) nr.1177/2010 (rechten van waterreizigers) heeft ReisRe...
Lees meer
13 februari 2013

Rechten van waterreizigers (2)

ILT biedt nog steeds geen loket voor gedupeerde reizigers 13 februari 2013 Op 18 december 2012 berichtten wij over de inwerkingtreding van Verordening (EU) nr. 1177/2010 betreffende de rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen. We citeerden uit de Memorie van Toelichting, waari...
Lees meer
18 december 2012

Rechten van waterreizigers (1)

Europese verordening Waterpassagiers in werking getreden Vandaag is Verordening (EG) nr. 1177/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 betreffende de rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen in werking getreden. In http://wetten.overheid.nl/BWBR0020586/geld...
Lees meer