Categories for Verdrag van Montreal


13 december 2017

Wat is een ongeluk onder het Verdrag van Montreal. Eten worteltaart?

Het verdrag van Montreal en de aansprakelijkheid van de luchtvaartmaatschappij Voor de rechtbank van Tel Aviv, Israël, diende een zaak waarin El Al aansprakelijk gesteld was voor de allergische reactie als gevolg van het eten van cake. De reiziger stelde dat hij gewond was geraakt door een verkeer...
Lees meer
27 november 2017

Airline aansprakelijk voor letsel wegens val in passagiersbrug

Een luchtvaartmaatschappij is aansprakelijk voor letsel De luchtvaartmaatschappij is aan te spreken op letsel uit hoofde van het internationale Verdrag van Montreal of Warschau. Het Verdrag van Montreal is omgezet in de Europese Verordening EG 889/2002. Het Verdrag en de Verordening dienen ter verd...
Lees meer
26 september 2017

Aansprakelijkheid luchtvaart ruimer?

Doe versus Etihad Airways De Amerikaanse Federale Rechtbank van Beroep (Sixth Circuit) heeft uitspraak gedaan in de zaak Doe versus Etihad Airways. Het vonnis doet de aansprakelijkheid van luchtvaartmaatschappijen onder het Verdrag van Montreal (Montreal Convention) radicaal toenemen. De aansprakel...
Lees meer
23 juli 2014

Aansprakelijkheid in verband met ramp MH17 (1).

Vervoerder minimaal verplicht tot betalen van € 129.251,61* per overlijdensgeval. 23 juli 2014 Ingevolge artikel 17 van het Verdrag is de vervoerder aansprakelijk voor schade die wordt geleden in geval van dood van een passagier, op grond van het enkele feit dat het ongeval dat de dood heef...
Lees meer
22 november 2012

Termijn voor het vorderen van compensatie

Europese Hof: de in het verdrag van Montreal gestelde verjaringstermijn van twee jaar is niet toepasselijk op vorderingen die op grond van verordening nr. 261/2004 zijn ingesteld. 22 november 2012 In het arrest van vandaag oordeelt het Hof dat de termijn waarbinnen vorderingen tot betaling van ...
Lees meer
2 februari 2012

Staatssecretaris weigert openheid van zaken over verzekeringsplicht van vliegmaatschappijen

2 februari 2012 De Staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu blijft weigeren om openheid van zaken te geven over zijn toezicht op de naleving van de verzekeringsplicht van vliegmaatschappijen. Ingevolge artikel 8 van Verordening (EG) 785/2004 en artikel 50 van het Verdrag van Montreal z...
Lees meer