Aansprakelijkheid in verband met ramp MH17 (1).


23 juli 2014 om 11:35 door

Vervoerder minimaal verplicht tot betalen van € 129.251,61* per overlijdensgeval.

23 juli 2014

Ingevolge artikel 17 van het Verdrag is de vervoerder aansprakelijk voor schade die wordt geleden in geval van dood van een passagier, op grond van het enkele feit dat het ongeval dat de dood heeft veroorzaakt, plaats heeft gehad aan boord van het luchtvaartuig of tijdens enige handeling verband houdende met het aan boord gaan of het verlaten van het luchtvaartuig.

Voor schade tot 113.100 bijzondere trekkingsrechten kan de luchtvaartmaatschappij vorderingen tot schadeloosstelling niet betwisten (zie HIER) De rechtsvordering tot schadevergoeding moet, op straffe van verval, worden ingesteld binnen een termijn van twee jaar, te rekenen van de dag waarop het luchtvaartuig had moeten aankomen (HIER) De Staten die Partij zijn bij dit Verdrag eisen dat hun vervoerders voorzien zijn van een toereikende verzekering ter dekking van hun aansprakelijkheid uit hoofde van dit Verdrag (HIER)

Meer nieuws

Wij gaan door als u niet verder komt