Airline aansprakelijk voor letsel wegens val in passagiersbrug


27 november 2017 om 09:50 door

Een luchtvaartmaatschappij is aansprakelijk voor letsel
De luchtvaartmaatschappij is aan te spreken op letsel uit hoofde van het internationale Verdrag van Montreal of Warschau. Het Verdrag van Montreal is omgezet in de Europese Verordening EG 889/2002. Het Verdrag en de Verordening dienen ter verdere bescherming van passagiers en hun familieleden. Er wordt niet langer onderscheid gemaakt tussen nationaal en internationaal vervoer. Het Verdrag voorziet in de rechten en plichten van reizigers en de luchtvaartmaatschappij in het geval van letsel, problemen met bagage of vluchtvertraging. Anders dan EG 261/2004 kent het Verdrag van Montreal geen forfaitaire compensatie. Wel stelt het Verdrag een minimum en/of maximum aan de hoogte van de schadevergoeding.

Arrest Bundesgerichtshof en letsel
Het Duitse Bundesgerichtshof heeft in zijn arrest van 21 november geoordeeld dat een passagier, die in de passagiersbrug uitgleed en zich verwondde, een beroep kan doen op de schadevergoedingsbepalingen uit het Verdrag van Montreal.

Eerdere uitspraak
De lagere rechter had de vordering eerder afgewezen. Deze ging er van uit dat het risico van uitglijden door vocht op de vloer van een passagiersbrug op geen enkele manier verbonden is met de specifieke gevaren van luchtvaart.

Vonnis en argumentatie Bundesgerichtshof
Het Bundesgerichtshof overweegt anders: ‘Vanwege het ontbreken van een armleuning, de helling afhankelijk van de hoogte en positie van de vliegtuigdeur en het gevaar van condensvorming als gevolg van de aansluiting van verschillende temperatuurzones, draagt de passagiersbrug specifieke risico’s waartegen de wettelijk verplichte aansprakelijkheid de passagier moet beschermen. Als de reiziger gewond raakt omdat een van deze gevaren zich heeft voorgedaan, moet de luchtvaartmaatschappij hiervoor verantwoordelijk zijn, voor zover dit niet in strijd is met de nalatigheid van de passagier.

Bijstand nodig?
ReisRecht staat de reiziger bij in het geval van geschil of klacht. Mail ons vrijblijvend op info@reisrecht.nl Zie ook HIER en HIER

Meer nieuws

Wij gaan door als u niet verder komt