Staatssecretaris weigert openheid van zaken over verzekeringsplicht van vliegmaatschappijen


2 februari 2012 om 20:03 door

2 februari 2012

De Staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu blijft weigeren om openheid van zaken te geven over zijn toezicht op de naleving van de verzekeringsplicht van vliegmaatschappijen.

Ingevolge artikel 8 van Verordening (EG) 785/2004 en artikel 50 van het Verdrag van Montreal zijn vliegmaatschappijen verplicht om zich ‘toereikend’ te verzekeren tegen schade als gevolg van o.a. vluchtvertragingen en moet de Staatssecretaris daarop toezien. Dit is van groot belang voor gedupeerde luchtreizigers. Immers, hoe ‘toereikender’ de vliegmaatschappijen zijn verzekerd, hoe sneller zij bereid zullen zijn om de schade te vergoeden. www.reisrecht.nl heeft de afgelopen jaren m.b.v een aantal verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur geprobeerd om te achterhalen of en, zo ja, hoe de Staatssecretaris toezicht houdt. Daarbij heeft de Staatssecretaris er steeds omheen gedraaid, waardoor hij de schijn op zich heeft geladen geen adequaat toezicht te houden. www.reisrecht.nl is op 2 februari 2012 een bezwaarschriftenprocedure gestart, om de Staatssecteraris alsnog te dwingen openheid van zaken te geven.

www.reisrecht.nl

Meer nieuws

Wij gaan door als u niet verder komt