Categories for klachttermijn


3 juli 2018

Nieuwe Richtlijn en wet Pakketreizen van kracht

Reisbedrijven moeten voldoen aan eisen wet Vanaf 1 juli 2018 is op alle reisovereenkomsten die op of vanaf die datum zijn afgesloten de wet Pakketreizen en Gekoppelde Reisarrangementen van toepassing. Indien een consument een overeenkomst sluit met een reisbedrijf (‘handelaar’) waarbij minimaal...
Lees meer
18 oktober 2017

Klacht over de vakantie. Korting, cheque, klachtenformulier, bellen?

Klacht over een vakantie kan resulteren in een aanbod van een korting of kortingscheque De meeste vakanties verlopen prima. Vele vakantiereizen zijn zelfs perfect verlopen in de ogen van miljoenen reizigers. Het beeld van een zomervakantie hoort stereotiep vaak te bestaan uit mooie plaatjes, zon, pa...
Lees meer
9 juli 2015

Consumenten vanaf 9 juli 2015 extra beschermd. 

Consumentenbescherming Dankzij een wet die vandaag inwerking treedt zijn de mogelijkheden van consumenten om een geschil met een ondernemer op laagdrempelige wijze te laten beslechten aanzienlijk uitgebreid. Het gaat om de ‘Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten’...
Lees meer
23 september 2014

Termijn klachtbehandeling ILT (luchtvaartclaims).

Rechtbank: 'behandeltermijn is niet alleen onbehoorlijk, maar ook onrechtmatig' 23 september 2014 Vandaag ontving ReisRecht een uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant over de termijn waarbinnen de ILT moet beslissen op een klacht / handhavingsverzoek in het kader van passagiersverorde...
Lees meer
18 mei 2012

ILT hanteert onjuiste termijn ten koste van reiziger

ILT eist ten onrechte dat de gedupeerde luchtreiziger binnen een jaar zijn handhavingsverzoek indient 18 mei 2012 Uit zijn jaarverslag 2011 blijkt dat de ILT een termijn van een jaar hanteert waarbinnen handhavingsverzoeken moeten worden ingediend ‘zodat zeker wordt gesteld dat de passagier zi...
Lees meer