Categories for Handhavingsbesluit


10 januari 2014

Rechtbank Amsterdam bevestigt effectieve handhavingsplicht staatssecretaris.

Bestuursrechter: "Beleid van staatssecretaris strookt niet met arrest van Europese Hof van Justitie en is vanuit een oogpunt van passagiersrechten niet aanvaardbaar te achten." 10 januari 2014 In navolging van de recente uitspraak van de rechtbank Zeeland-West-Brabant heeft de rechtbank Amster...
Lees meer
12 juli 2013

Rechter maakt korte metten met handhavingsbeleid van Staatssecretaris.

Rechtbank: 'Staatssecretaris geeft geen dan wel op een onjuiste wijze invulling aan haar  publiekrechtelijke bevoegdheid.' 11 juli 2013 De jarenlange strijd van ReisRecht is beloond. De rechtbank Noord-Nederland komt de eer toe het als eerste rechtbank te hebben aangedurfd om het machtsbede...
Lees meer
1 mei 2013

Ernstige misstand: Mansveld laat overtredingen door airlines bewust ongecorrigeerd. Reiziger de dupe.

De dubieuze handhavingspraktijk van de Staatssecretaris nader toegelicht. Het is bekend, de gedupeerde reiziger die zich bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)* beklaagd over de weigering van een airline om compensatie te betalen, wordt niet adequaat geholpen. Wat minder bekend is, is d...
Lees meer
20 augustus 2012

Rechter bevestigt: ILT hanteert onjuiste handhavingsprocedure

'Lege' toewijzing van handhavingsverzoek is geen besluit 26 juli 2012 Sturgeon. De staatssecretaris heeft schriftelijk aan de luchtvaartmaatschappij en klagende passagiers meegedeeld dat hij bevoegd is om handhavend op te treden tegen de luchtvaartmaatschappij wegens het niet compenseren van de ...
Lees meer