Archiven

15 oktober 2013

Europese Ombudsman onderzoekt standpunt Europese Commissie over handhaving passagiersrechten.

Europese Ombudsman onderzoekt passagiersrechten Centrale vraag: hebben lidstaten de vrijheid om de feitelijke handhaving van de passagiersrechten aan de burgerlijke rechter over te laten? 15 oktober 2013 ReisRecht heeft de Europese Ombudsman (EO) ingeschakeld in verband met het standpunt van...
Lees meer
12 oktober 2013

Brandbrief aan parlement.

Brandbrief: ReisRecht roept Tweede Kamer op, laat Staatssecretaris passagiersrechten respecteren. 12 oktober 2013 Vandaag heeft ReisRecht in een brandbrief, gericht aan de Tweede Kamer, verzocht om terstond van de Staatssecretaris te verlangen dat zij haar beleid in overeenstemming brengt ...
Lees meer
10 oktober 2013

Technisch defect dat optreedt na aanvang van de vlucht levert ook op basis van nieuwe beleidsregel geen overmacht op.

Rechtbank bevestigt: beleid van Staatssecretaris is onverbindend. 10 oktober 2013 Amper vijf dagen na de inwerkingtreding van de herziene beleidsregel inzake de rechten van luchtreizigers is deze al door de rechtbank onverbindend verklaard. Althans wat betreft de implementatie van een belangri...
Lees meer
8 oktober 2013

Beleidsregel passagiersrechten eenzijdig tot stand gekomen.

Consumentenorganisaties bevestigen: "We zijn er niet bij betrokken". 8 oktober 2013 Naar aanleiding van de nieuwe beleidsregel inzake de handhaving van passagiersrechten heeft ReisRecht een rondgang gemaakt langs diverse consumentenorganisaties. Daaruit is gebleken dat de staatssecretaris he...
Lees meer
4 oktober 2013

Nieuwe beleidsregel van ILT is Gotspe.

Nieuwe beleidsregel verzwakt, in strijd met jurisprudentie, de rechten van luchtreizigers. Op 26 september 2013 maakten wij melding van een nieuwsbericht van de ILT waarbij een nieuwe beleidsregel werd aangekondigd. We spraken de vrees uit dat de nieuwe beleidsregel, die werd gepresenteerd als e...
Lees meer

Birdstrike wel of geen overmacht?

Recht op compensatie hangt af van moment waarop birdstrike plaats vond. 4 oktober 2013 De  afgelopen weken zijn twee ogenschijnlijk tegenovergestelde persberichten verschenen over de vraag of er wel of geen sprake is van overmacht (lees: recht op compensatie) in geval van een birdstrike. Kli...
Lees meer
1 2