Europese Ombudsman onderzoekt standpunt Europese Commissie over handhaving passagiersrechten.


15 oktober 2013 om 07:40 door

Europese Ombudsman onderzoekt passagiersrechten
Centrale vraag: hebben lidstaten de vrijheid om de feitelijke handhaving van de passagiersrechten aan de burgerlijke rechter over te laten?

15 oktober 2013

ReisRecht heeft de Europese Ombudsman (EO) ingeschakeld in verband met het standpunt van de Europese Commissie (EC) over de reikwijdte van artikel 16 van Verordening (EG) 261/2004.

De EC meent dat de verordening slechts noopt tot vrijblijvende maatregelen ‘in het collectieve belang’ van de passagiers en dat lidstaten er zelf voor mogen kiezen of zij de rechten van individuele passagiers laten eerbiedigen door de handhavende instantie. ReisRecht heeft bij de EO aangetoond dat de EC daarmee uitgaat van een onjuiste interpretatie van de verordening.

Ondanks het feit dat dit voor de lidstaat Nederland niet van belang is, omdat de formele wetgever e.e.a. heeft geregeld in artikel 11.15 Wet Luchtvaart, worden veel (Nederlandse) reizigers die in het buitenland te maken krijgen met een annulering / vertraging / instapweigering nog steeds grootschalig geconfronteerd met handhavende instanties die, net zoals de EC, uitgaan van een onjuiste interpretatie van de verordening, met als gevolg dat hun rechten niet worden geëerbiedigd. ReisRecht maakt zich hard voor de luchtreiziger door er bij de EO op aan te dringen dat aan deze onwenselijke situatie een einde komt.

Wordt vervolgd.

ReisRecht

Meer nieuws

Wij gaan door als u niet verder komt