Archiven

18 december 2014

Bewijslast bij handhaving passagiersrechten.

Raad van State: 'Voldoende is dat het aangevoerde aanleiding geeft tot reële twijfel over de juistheid van de feitenvaststelling.' 18 december 2014 Uit een recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State kan worden afgeleid dat, indien de ILT het handhavingsverzoek...
Lees meer
9 december 2014

Passagiers KL 785 dubbel in de steek gelaten.

KLM overtreedt de wet en website Rijksinspectie zwijgt. 9 december 2014 Veel media berichtten de afgelopen dagen over het lot van de honderden passagiers van vlucht KL 785 die op Sint Maarten vast kwamen te zitten als gevolg van een technisch defect aan het vliegtuig. Inmiddels is vast komen t...
Lees meer
5 december 2014

ILT geeft (nog) geen gevolg aan beschikking Europese Hof.

ILT spreekt op website nog steeds van overmacht bij vluchtvertraging a.g.v. botsing vliegtuigtrap. 5 december 2014 Op 14 november j.l. oordeelde het Europese Hof dat een vertraging als gevolg van een botsing met een vliegtuigtrap geen overmacht oplevert. In zo'n geval is de airline dus verplic...
Lees meer

Misbruik van brandstoftoeslagen door airlines (1).

ANVR blaft, maar bijt niet. 5 december 2014 Volgens ANVR-voorzitter Frank Oostdam is het ondoorzichtig waarom en wanneer brandstoftoeslagen door vliegmaatschappijen worden gehanteerd en hoeveel geld ermee is gemoeid. Ondertussen verandert er niets, want de ANVR start geen juridische procedure...
Lees meer