Bewijslast bij handhaving passagiersrechten.


18 december 2014 om 11:06 door

Raad van State: ‘Voldoende is dat het aangevoerde aanleiding geeft tot reële twijfel over de juistheid van de feitenvaststelling.’

18 december 2014

Uit een recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State kan worden afgeleid dat, indien de ILT het handhavingsverzoek van een luchtreiziger afwijst, die reiziger slechts aannemelijk hoeft te maken dat ‘reële twijfel’ bestaat over de juistheid van de feitenvaststelling. Als de reiziger daarin slaagt, dan ligt de bal weer bij de ILT. 

ReisRecht 

Meer nieuws

Wij gaan door als u niet verder komt