EU peilt naleving passagiersrechten


7 december 2017 om 10:01 door

Europese Rekenkamer controleert naleving
De Europese Rekenkamer verricht momenteel een controle op de naleving en de handhaving van de passagiersrechten in de EU. Deze controle omvat een online-enquête om te peilen in hoeverre passagiers hun rechten kennen als zij reizen en om informatie over hun ervaringen te verzamelen. De controleurs hebben ook een briefingdocument gepubliceerd met achtergrondinformatie over passagiersrechten in de EU.

Passagiersrechten
De passagiersrechten zijn in verschillende Verordeningen bepaald; EG 261/2004 (vervoer per vliegtuig), EG 181/20122 (per touringcar), EG 1177/2010 (vervoer over water) en EG 1371/2007 (vervoer per spoor). De bekendste is de zogenaamde DBC-verordening (Denied Boarding Compensation) die voorziet in compensatie in het geval van een vluchtvertraging, instapweigering (overboeking), annulering of wijziging van een vlucht binnen 2 weken voor vertrek.

De controleurs gaan na of de passagiersrechten in de EU doeltreffend beschermd en gehandhaafd worden. En of de Europese Commissie de toepassing van passagiersrechten naar behoren heeft gemonitord en of zij op eventuele problemen heeft gereageerd. Ook zullen zij controlebezoeken afleggen in tien lidstaten (de Tsjechische Republiek, Frankrijk, Finland, Griekenland, Duitsland, Ierland, Italië, Nederland, Polen en Spanje), waar zij ambtenaren en relevante belanghebbenden zullen ontmoeten en nagaan hoe een en ander ter plaatse wordt toegepast.

George Pufan
“Pas als er iets misgaat, kom je erachter of je de benodigde bijstand krijgt en je je passagiersrechten kunt laten gelden”, aldus George Pufan, het lid van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor deze controle. “Wij hopen dat onze mede-Europeanen hun – goede én slechte – ervaringen met ons willen delen om ons inzichten te verschaffen voor onze controle.”

Vluchtvertraging of ander vervoer
Iedereen die in de afgelopen twee jaar als passagier binnen de EU gebruik heeft gemaakt van vervoer per vliegtuig, bus/touringcar of spoor of over water wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de online-enquête, die te vinden is op bit.ly/ECAPassengerSurvey_NL. Deze is beschikbaar in alle EU-talen en het invullen ervan zou niet meer dan tien minuten in beslag moeten nemen. De antwoorden zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld.
Voor wie specifiek in wetgeving over passagiersrechten in de EU geïnteresseerd is, hebben de controleurs ook een controlebriefing gepubliceerd die achtergrondinformatie biedt op basis van voorbereidende werkzaamheden die voor de controle werden verricht. De controlebriefing is beschikbaar op de ERK-website (www.eca.europa.eu).

Bron: https://ec.europa.eu

Meer nieuws

Wij gaan door als u niet verder komt