EU-controleurs gaan passagiersrechten onderzoeken


25 oktober 2017 om 10:40 door

EU-controleurs van de Rekenkamer gaan passagiersrechten onderzoeken
De Europese Rekenkamer gaat een controle verrichten van de passagiersrechten in de EU. De controleurs zullen onderzoeken of het toepassingsgebied en de reikwijdte van de EU-verordeningen hebben gezorgd voor een doeltreffende bescherming van passagiersrechten, of de handhaving van passagiersrechten doeltreffend is geweest en hoe de Europese Commissie de uitvoering heeft gemonitord en op problemen heeft gereageerd.

Vluchtvertraging, annulering, wijziging en overboeking
Passagiersrechten zijn een van de vlaggenschipbeleidsinitiatieven die de EU rechtstreeks voor haar burgers heeft genomen. De Europese Commissie presenteert de wetgeving op het gebied van passagiersrechten als een van
haar grote successen met betrekking tot de versterking van de positie van de consument. “De wetgeving van de EU kent passagiers bepaalde rechten toe,” aldus de heer George Pufan, het lid van de Europese Rekenkamer dat verantwoordelijk is voor de controle. “Maar sinds de vaststelling van de huidige wetgeving is er een aantal problemen aan het licht gekomen: inconsistenties, grijze gebieden en hiaten in de wetgeving, ontoereikende kennis bij de passagiers van hun rechten, en verschillen in de uitleg en handhaving.”

Waarborgen rechten
De EU-uitgaven op het gebied van passagiersrechten waren op beleidsniveau slechts beperkt. Het waarborgen van een juiste toepassing van deze rechten kan echter aanzienlijke kosten voor zowel vervoersmaatschappijen als passagiers met zich meebrengen. Het controleverslag zal naar verwachting eind 2018 worden gepubliceerd.

Zie ook eerder HIER en HIER

Bron: http://www.eca.europa.eu

Meer nieuws

Wij gaan door als u niet verder komt