Airline moet overmacht bewijzen


27 december 2012 om 15:18 door

De airline mag niet slechts beweren dat sprake was van overmacht, zij moet dit concreet bewijzen.
27 december 2012

De kantonrechter overweegt dat het, gezien de betwisting van het beroep op een buitengewone omstandigheid door de passagier, op de weg van de vervoerder had gelegen om dit beroep met concrete feiten en omstandigheden, en bij voorkeur met onderliggende stukken, te onderbouwen. Nu de vervoerder dit heeft nagelaten, wordt het beroep op een buitengewone omstandigheid als onvoldoende onderbouwd verworpen.

ReisRecht

Meer nieuws

Wij gaan door als u niet verder komt