Gederfd reisgenot ten gevolge van ernstig vertraagde bagage.


13 september 2011 om 14:18 door

Reisorganisator aansprakelijk voor schade bij vertraagde bagage

13 september 2011

Tussen partijen staat vast dat de koffer niet is aangekomen en dat klager dit op de voorgeschreven wijze heeft gemeld bij de bagageafhandelaar ter plaatse en bij de host van de reisorganisator. Vervolgens duurde het lang (10 dagen) voordat de koffer eindelijk aankwam en kon klager niet beschikken over een deel van haar bagage.

Bovendien was ter plaatse niet of nauwelijks mogelijkheid voor “noodaankopen”. De commissie acht aannemelijk dat klager daardoor vakantiegenot heeft gederfd. Gelet op de verplichting die voortvloeit uit de artikelen 7:507 en 7:510 BW, en artikel 12 AV acht de commissie de reisorganisator derhalve gehouden tot een redelijke compensatie voor gederfd reisgenot. De commissie stelt deze aanvullende vergoeding naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid vast op € 300,-.

Klik hier voor de volledige uitspraak.

ReisRecht

Meer nieuws

Wij gaan door als u niet verder komt