Compensatie bij aansluitende vluchten (1)


13 januari 2012 om 20:08 door

12 januari 2012

De Amsterdamse kantonrechter is van oordeel dat, voor de beantwoording van de vraag of sprake is van een (op financiële compensatie rechtgevende) vertraging van drie uur of meer, in het geval van een boeking die betrekking heeft op aansluitende vluchten, moet worden gekeken naar de bestemming van de laatste vlucht. www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BV0796

www.reisrecht.nl

Meer nieuws

Wij gaan door als u niet verder komt