Vluchtvertraging. Nieuw arrest Hof van Justitie


4 juli 2018 om 10:09 door

EG 261/2004 Compensatie in geval van vluchtvertraging, wijziging of overboeking
EG 261/2004 en de arresten ingevolge deze Verordening, bepaalt dat passagiers/reizigers recht hebben op compensatie als hun vlucht met meer dan 3 uur vertraagd is. De vertraging wordt berekend aan de hand van de geplande aankomsttijd op de eindbestemming. Ook in het geval van gemiste aansluitende vluchten geldt de Verordening. Indien sprake is van één vliegticket, met één PNR kan aanspraak bestaan op de Verordening en compensatie.

Charter en wijziging
Ook indien er een vluchtwijziging plaatsvindt binnen 2 weken voor vertrek welke leidt tot een minimaal 3 uur latere aankomsttijd, kan aanspraak gemaakt worden op compensatie. Dit geldt eveneens als de toegang tot de vlucht geweigerd wordt, een zogenaamde overboeking.

Nieuw vonnis
Op 4 juli heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie een nieuw arrest gewezen. Passagiers Wirth hadden een vlucht van Hamburg naar Cancun geboekt. Op het ticket stond vermeld dat TUIfly het ticket had afgegeven, maar de operating carrier Thomson Airways was; de uitvoerende luchtvaartmaatschappij. De passagiers kregen te maken met een vertraagde vlucht. Wirth en de andere reizigers wendden zich tot Thomson. Thomson weigerde compensatie te betalen. Thomson stelde dat zij feitelijk geen operating carrier was en TUIfly aangesproken moest worden. Volgens Thomson was sprake van een wet lease door TUIfly en was TUIfly daarom de werkelijke operating carrier en verantwoordelijk voor alle aanspraken.

Wet lease
Bij een wet lease constructie leaset de ene luchtvaartmaatschappij (‘lessor’ of ‘huurder’voor het gemak) van de andere airline een vliegtuig, bemanning, onderhoud en verzekeringen. De huurder, TUIfly in dit geval, is dan verantwoordelijk voor alle operationele kosten en andere verplichtingen. Zie ook: https://nl.wikipedia.org/wiki/Wet_lease

Vonnis Hof
Het Hof bepaalde dat TUIfly, de ‘huurder’, in een dergelijke situatie de aan te spreken partij is en verantwoordelijk voor betaling van de compensatie. Nu TUIfly, of enige airline in zo’n verband, de vlucht op de markt bracht en de reisroute bepaalde en een contract met de passagiers aanging, is TUIfly de aansprakelijke partij als er recht bestaat op compensatie. Het feit dat Thomson als operating carrier genoemd werd, doet hierbij niet ter zake.

Zie eerder: Vluchtvertraging, Staking en Nieuwe Richtlijn Pakketreizen

Meer nieuws

Wij gaan door als u niet verder komt