Staking Ryanair compensatie annulering of vertraging


24 juli 2018 om 08:23 door

Staking Ryanair komt in aanmerking voor compensatie
Uit hoofde van Verordening EG 261/2004 welke de rechten van passagiers regelt, heeft de reiziger recht op compensatie. De compensatie die een luchtvaartmaatschappij moet betalen ligt tussen de 125 en 600 euro per persoon.

Compensatie annulering, vluchtvertraging alleen in Europa?
Het mogelijke recht op compensatie geldt voor alle vluchten die vertrekken vanuit een Europese lidstaat en IJsland, Noorwegen en Liechtenstein. Dit recht op vergoeding bij een vluchtvertraging of annulering geldt ook als de luchtvaartmaatschappij zijn hoofdvestiging in een Europese lidstaat heeft gevestigd of Noorwegen, IJsland of Liechtenstein en vanuit welk land dan ook náár Europa vliegt.

Wanneer recht op compensatie?
1. Als je vlucht vertraagd is met meer dan 3 uur op de eindbestemming vergeleken met de oorspronkelijke geplande aankomsttijd.
2. Als je als gevolg van het missen van een aansluitende vlucht door vertraging van de airline met meer dan 3 uur vertraagd aankomt op de eindbestemming. Hierbij geldt wel dat het een zogenaamd one-ticket moet zijn. Een aangeschaft ticket bij een wederverkoper. Je herkent dit meestal door naar het PNR-nummer te kijken op de bevestiging. Is dit hetzelfde voor beide (aansluitende) vluchten, dan is sprake van één vlucht. Bij twijfel, mail ons vrijblijvend.
3. Als je vlucht, ook een charter, binnen 2 weken tot 7 dagen voor vertrek geannuleerd wordt en als gevolg daarvan een vertraging ontstaat van meer dan 4 uur óf als de alternatieve vlucht meer dan 2 uur eerder vertrekt dan gepland.
4. Als je vlucht geannuleerd wordt binnen 7 dagen voor vertrek en als gevolg daarvan een vertraging ontstaat van meer dan 2 uur óf als de alternatieve vlucht meer dan één uur eerder vertrek dat gepland.
5. Als je vlucht overboekt is
6. Als de betaalde klasse waarin je geboekt hebt gedowngrade wordt, door toedoen van de luchtvaartmaatschappij. Hier gelden echter andere compensatiebedragen.

Technisch mankement
Een vertraging of annulering vanwege een technisch mankement aan het toestel is geen bijzondere omstandigheid of overmacht die de airline vrijpleit van de plicht om compensatie te betalen. De airline kan zich – in het algemeen – slechts bevrijden van haar compensatieplicht als zij kan bewijzen dat het mankement een gevolg is van een fabricagefout of vanwege een zogenaamde birdstrike. Een vogel in de motor. Er wordt door diverse luchtvaartmaatschappijen nogal eens gewezen op oorzaken als landingstrip safety reasons, ATC of weersomstandigheden. Laat een dergelijk antwoord gerust door ons checken. In vele gevallen hebben wij gewoon compensatie kunnen realiseren, omdat de argumenten van de airline niet klopten.
Bedenk ook dat het mankement of de weersomstandigheden de bewuste machine zélf moeten betreffen. Een argument dat in algemene zin wordt gebruikt – er zijn vele vluchten geannuleerd vanwege de sneeuw – is niet afdoende. De airline moet bewijzen.

Staking
In het geval van een staking van de eigen werknemers van de luchtvaartmaatschappij is de Verordening eveneens van toepassing en kan de reiziger aanspraak maken op compensatie.

Ziekte piloot
Ook in het geval van ziekte van de eigen medewerkers van de airline komt de passagier het recht toe om compensatie te vorderen.

Wanneer geen compensatie?
Als sprake is van – een dreiging van – terrorisme, een birdstrike, een maatregel van de luchtverkeersleiding die met betrekking tot de specifieke vlucht tot vertraging of annulering leidt, een technisch mankement waar fabricagefout aan ten grondslag ligt of specifieke weersomstandigheden waardoor de bewuste vlucht vertraagd of geannuleerd wordt geeft in beginsel geen recht op compensatie. Laat dit echter altijd controleren als je een afwijzing van de airline ontvangt.

Meer informatie?
Mail gerust voor een vrijblijvend advies naar info[AT] ReisRecht.nl Zie ook:
Een oorzaak vluchtvertraging nadere bekeken; vlucht vertraagd op Schiphol of andere luchthaven;

Meer nieuws

Wij gaan door als u niet verder komt