Vragen ReisRecht leiden tot aanpassing regeling Calamiteitenfonds


15 maart 2018 om 12:05 door

Naar aanleiding van een bezwaar van één onzer cliënten is de garantieregeling van het Calamiteitenfonds aangepast.
Er bleek onduidelijkheid te bestaan voor met name ZRA’s die een landarrangement boekten voor een Belgische deelnemer. De claim werd in eerste aanleg afgewezen.

Voorheen
Voorheen gold de garantieregeling indien er aan één van 3 criteria werd voldaan. De klant moest in Nederland woonachtig zijn, óf vertrokken vanuit Nederland óf boekten via een .nl website.

Bezwaren
ReisRecht begreep wel dat de garantieregeling ook rekening dient te houden met afwijkende reisadviezen die in België of Duitsland gelden. Want welke advies geldt dan voor de Belgische of Duitse reiziger?Ook lijkt er in het geval van repatriëring een probleem te kunnen ontstaan als allerlei nationaliteiten uit buurlanden vertrekken en ook teruggevlogen moeten worden naar dat land.

ZRA en mobiele reisadviseurs
Een veel groter deel van de reisbranche kon echter hinder ondervinden van de geldende criteria. Met name ZRA’s of specialisten die maatwerk bieden via offertes, en dus geen boekbare website, zouden nadeel ondervinden van de voormalige regeling. Deze is daarom in de FAQ van het Calamiteitenfonds recent al aangepast.

Veranderingen
Er wordt nu expliciet vermeld dat er aan één van de navolgende criteria moet worden voldaan. En let op: in de andere gevallen mag er dus geen premie gevraagd worden of een reis worden aangeboden onder dekking van het Calamiteitenfonds.

De garantie van het Calamiteitenfonds geldt voor overeenkomsten met consumenten:

– die woonachtig zijn in Nederland;
– van wie de reis vanuit Nederland vertrekt;
– die geboekt hebben op de Nederlandse (.nl) website van de deelnemer;
– die geboekt hebben via het Nederlandse callcenter van de deelnemer;
– die geboekt hebben via een Nederlandse reisagent (fysieke vestiging) of via een ZRA (mobiele reisagent) gevestigd in Nederland.

Bron: HIER onder de vraag: “In de garantieregeling lees ik dat de garantieregeling geldt voor het land Nederland. Wat wordt daarmee bedoeld?

Positief
ReisRecht benadrukt dat de zeer meedenkende rol en het begrip van het Calamiteitenfonds wérkelijk heeft zorggedragen voor de wijziging. Hulde.

Gerelateerd nieuws: HIER

Meer nieuws

Wij gaan door als u niet verder komt