Ziek? Annuleer uw reis tijdig.


10 oktober 2017 om 20:57 door

Als je te ziek bent om te reizen, annuleer de reis dan tijdig
Veel reis-/annuleringsverzekeringen bevatten een clausule waarbij de verzekeringsnemer wordt verplicht om binnen drie dagen na bekend worden van de reden van de annulering contact op te nemen met de reisorganisator.

Uitspraak
In een recente uitspraak onderstreept de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening het belang van tijdige reisannulering in geval van ziekte.

Casus
De consument heeft op 19 januari 2016 een reis geboekt naar Indonesië van 27 juli tot 13 augustus 2016. De consument heeft sinds februari 2016 toenemende (lichamelijke) klachten ervaren. Hij is daarvoor naar de huisarts geweest. In april 2016 begonnen de klachten het dagelijks leven te bepalen. Er was sprake van extreme vermoeidheid en bedlegerigheid. In mei 2016 heeft Consument de spoedeisende hulp bezocht in verband met ernstige duizeligheid, druk op de borst en gevoel van onwel worden. In juni 2016 verslechterde de situatie en was sprake van paniekaanvallen. Consument is vervolgens door een neuroloog en een longarts onderzocht, waarbij lichte hyperventilatie is gediagnostiseerd met daarbij de opmerking dat de longarts niet overtuigd was dat dit de oorzaak van de klachten was. Op 15 juli 2016 heeft Consument de reis geannuleerd wegens ziekte en heeft hij vervolgens een schadeclaim bij Verzekeraar ingediend.

Oordeel
Gezien het hiervoor vermelde ziekteverloop van Consument is de Commissie van oordeel dat Verzekeraar zich in redelijkheid op het standpunt heeft kunnen stellen dat de reis niet tijdig is geannuleerd.

Meer nieuws

Wij gaan door als u niet verder komt