Verwarring rond (on)betaalde ruimbagage


29 juni 2017 om 08:05 door

Volgens de Mexicaanse overheid staat de Mexicaanse consumentenwet niet toe dat een vliegmaatschappij apart kosten in rekening brengt voor het vervoer van ruimbagage (bron: www.luchtvaartnieuws.nl). Dit standpunt staat haaks op het arrest van het Hof van Justitie van de EU dat in 2014 oordeelde dat zo’n (nationale) wet binnen de EU niet is toegestaan.

Consequenties voor ticketprijs
Er bestaan op mondiaal niveau dus verschillende juridische regimes die verschillende eisen stellen aan (on)betaalde ruimbagage. Dit kan consequenties hebben voor de aanschaf van uw ticket. Zo kan het zijn dat u voor een retourvlucht vanuit de EU naar een land als Mexico op de heenreis wel apart moet betalen voor ruimbagage en op de terugreis niet.

Informatieplicht
Binnen de EU zijn Reisaanbieders verplicht om alle onvermijdbare- en optionele kosten bij aanvang van het boekingsproces te melden. Onlangs nog heeft de Autoriteit Consument en Markt (ACM) in dit verband gewaarschuwd dat dit ook geld voor optionele kosten in de vorm van betaalde ruimbagage. Die waarschuwing volgde op de constatering van de ACM dat veel reisaanbieders nog onvoldoende duidelijkheid betrachten over de kosten van ruimbagage. Het feit dat op intercontinentale retourvluchten uiteenlopende wetten van toepassing kunnen zijn maakt deze kwestie nog urgenter.

Meer nieuws

Wij gaan door als u niet verder komt