Verloren bagagekoffers.


22 november 2012 om 07:26 door

Aansprakelijkheidsgrens per persoon of per koffer?

22 november 2012

Een Spaans gezin, bestaande uit de ouders en twee jonge kinderen, is zijn bagage – twee koffers – kwijtgeraakt bij een vlucht van Barcelona naar Parijs.

Vervolgens heeft het gezin 4.400 euro gevorderd van de luchtvaartmaatschappij. Laatstgenoemde stelt dat het gevorderde bedrag excessief is en heeft het gezin een vergoeding van 1.040 euro aangeboden.

In zijn arrest van vandaag oordeelt het Hof dat een passagier van de luchtvervoerder schadevergoeding kan vorderen voor het verlies van zijn voorwerpen die zich bevinden in bagage die is aangegeven op naam van een andere passagier. Bijgevolg is niet enkel schadevergoeding verschuldigd aan de passagier die zijn eigen bagage persoonlijk heeft aangegeven, maar ook aan degene wiens voorwerpen zich bevonden in bagage die een andere passagier van dezelfde vlucht heeft aangegeven.

ReisRecht

Meer nieuws

Wij gaan door als u niet verder komt