Transavia komt toezegging niet na.


13 juni 2013 om 08:46 door

Airline blijft weigeren om compensatie te betalen

13 juni 2013

Op aandringen van de Tweede Kamer hebben de Nederlandse vliegmaatschappijen aan Staatssecretaris Mansveld moeten beloven dat ze de wet gaan naleven. Lees: dat ze ook in geval van een technisch defect, dat leidt tot een aankomstvertraging van meer dan drie uur, financiële compensatie betalen. In geval van Transavia blijkt deze belofte loos.

ReisRecht had namens een aantal passagiers een claim bij Transavia ingediend in verband met een vertraagde vlucht (vlucht HV6654 van 16 juni 2012). Volgens Transavia was de vlucht vertraagd vanwege een inspectie die uitgevoerd moest worden omdat de vlucht voorafgaand aan HV6654 tijdens een go-around mogelijk schade had opgelopen. Als gevolg hiervan was transavia.com genoodzaakt het vluchtschema aan te passen, aldus Transavia.

Transavia beroept zich op buitengewone omstandigheden (overmacht) ten aanzien van de vluchtvertraging.

Naar aanleiding hiervan heeft ReisRecht de Spaanse autoriteiten gevraagd om een oordeel. Deze bevestigde bij brief van 27 mei 2013 dat GEEN sprake was van overmacht.

Hiermee geconfronteerd, reageerde Transavia met de mededeling dat het (citaat:) ‘geschillen moeten worden beslecht in een civiele procedure.’ Lees hier de reactie van Transavia.

Zodoende dwingt Transavia haar passagiers om (dure) juridische procedures bij de rechtbank te starten, terwijl ze allang weet dat ze de wet heeft overtreden en zulks ook al door de betreffende autoriteiten is bevestigd. Transavia doet dat willens en wetens, in de wetenschap dat maar weinig consumenten een dure juridische procedure bij de rechtbank starten ter verkrijging van een relatief gering bedrag.

Uitgaande van een vlucht met 250 personen en een compensatiebedrag van € 600,- p.p., ‘bespaart’ Transavia zodoende € 150.000,- per incidentvlucht. Transavia doet dit ten koste van haar eigen klanten, die er immers de dupe van zijn.

ReisRecht heet in een brief aan de Staatssecretaris verzocht om maatregelen.

ReisRecht

Meer nieuws

Wij gaan door als u niet verder komt