Tendentieus artikel in FD over compensatie bij vluchtvertragingen


8 februari 2012 om 20:00 door

8 februari 2012

Het Financieel Dagblad heeft op 2 februari 2012 een artikel geplaatst van de hand van Jochem Croon, General Counsel van Transavia.

Het artikel is direct overgenomen door BARIN en op zijn website geplaatst (http://www.barin.nl/show_pubnews.php?publ_id=2924). Croon geeft een juridische analyse van het Sturgeon arrest, zonder daarbij te worden gehinderd door voldoende verstand van zaken. Zo stelt hij dat de compensatieverplichting ‘tegen de nadrukkelijke keuze van de Europese wetgever in’ door het Europese Hof eveneens van toepassing is verklaard bij vertraging, terwijl het Hof nu juist tot zijn uitspraak kwam vanwege het ontbreken van zo’n nadrukkelijke keuze. Croon wil voorts doen geloven dat er ook compensatieverplichting bestaat in geval van vluchtvertragingen door, onder andere, slechte weersomstandigheden en stakingen, terwijl dit niet zo is en ook door niemand is gesteld. Tot slot schrijft Croon dat het Gerechtshof Amsterdam in zijn uitspraak van 6 december 2011 ‘met een onbegrijpelijke motivering’ uitgaat van de rechtsgeldigheid van het Sturgeon-arrest, terwijl de uitspraak juist een uitgebreide en heldere motivering bevat. Oordeel zelf door de uitspraak te lezen op: www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BU6840.

www.reisrecht.nl

Meer nieuws

Wij gaan door als u niet verder komt