Sturgeon wederom bekrachtigd


15 mei 2012 om 14:23 door

Advocaat-Generaal Bot van het EHvJ bevestigt Sturgeon
15 mei 2012

In zijn conclusie geeft de A-G het Hof in overweging de uitlegging van het Sturgeon-arrest te bevestigen en te verklaren dat de artikelen 5, 6 en 7 van Verordening (EG) 261/2004 verenigbaar zijn met het verdrag van Montreal, het evenredigheidsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel.

ReisRecht

Meer nieuws

Wij gaan door als u niet verder komt