Schade door wachtrijen Schiphol leent zich niet voor louter commerciële exploitatie


29 juni 2017 om 08:09 door

Volgens de heer Colenbrander, oprichter van Claimingo, gaat Schiphol het ‘warm’ krijgen deze zomer (AD, 28 juni 2017). Hij doelt daarmee enerzijds op de twintig ‘ijzersterke’ claims die door Claimingo zijn neergelegd bij Schiphol vanwege schade die is geleden door drukte op de luchthaven tijdens de meivakantie en anderzijds op zijn verwachting dat er nog veel meer claims zullen volgen. Volgens ReisRecht leent deze problematiek zich niet voor de door Claimingo gekozen aanpak.

Claimindustrie
Rondom de reisbranche is de afgelopen jaren een indrukwekkende claimindustrie ontstaan, die zijn bestaansrecht inmiddels, helaas, ruimschoots heeft bewezen. Sinds 2005 overtreden vliegmaatschappijen namelijk structureel en stelselmatig hun eenduidige informatie- en compensatieplicht in geval van vluchtannuleringen en langdurige vertragingen. De staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu is verplicht om de wet te handhaven, maar hij doet dit nauwelijks of niet. Claimbedrijven zoals Claimingo doen hier hun commerciële voordeel mee.

Wachtrijen Schiphol
In het geval van de schade die voor reizigers is ontstaan als gevolg van de lange wachtrijen op Schiphol tijdens de meivakantie is echter geen sprake van structurele en stelselmatige schending van een bijzondere wet. Daarbij varieert de schade van persoon tot persoon en zijn de oorzaken divers, evenals de daarmee samenhangende aansprakelijkheid. Overigens lijkt het aantal gedupeerden verhoudingsgewijs mee te vallen. Waar Claimingo eerst nog sprak over meer dan honderd gedupeerden, heeft zij dat aantal nu in overeenstemming gebracht met eerdere verklaringen van Schiphol. Er bestaat in zoverre dus geen reden om aan te nemen dat Schiphol bewust te lage cijfers voorspiegelt.

Oplossing
ReisRecht heeft gepleit voor een adequate procedure aan de hand waarvan gedupeerde reizigers hun schade vergoed kunnen krijgen alsmede voor een structurele oplossing om herhaling van het probleem te voorkomen. Aan beide voorstellen is Schiphol tegemoet gekomen. Schiphol heeft zijn klachtenprocedure expliciet opengesteld voor individuele schadeclaims en ook zijn er inmiddels maatregelen genomen om de wachtrijen te verkorten.

Geen commerciële exploitatie over de rug van gedupeerden
Claimingo vraagt voor zijn bemiddeling maar liefst 30% van het schadebedrag. Volgens ReisRecht bestaat er onder voornoemde omstandigheden echter geen aanleiding om de problemen van reizigers commercieel te exploiteren op de wijze zoals Claimingo dat thans doet. Voor commerciële individuele bemiddeling bestaat überhaupt nog geen aanleiding, zolang niet vaststaat dat Schiphol aantoonbaar tekort schiet in de afhandeling van schadeclaims.

Meer nieuws

Wij gaan door als u niet verder komt