ReisRecht vecht uitspraak vluchtvertragingen aan


23 juni 2016 om 12:09 door

ReisRecht vecht uitspraak over gedupeerde passagiers luchtvaart aan:
ReisRecht wil een uitspraak van de Raad van State over compensatie voor luchtvaartpassagiers aanvechten. Dat maakt de organisatie donderdag bekend. Zie HIER op nu.nl

De Raad van State oordeelde woensdag dat vertraagde luchtvaartpassagiers zelf naar de rechter moeten stappen om compensatie af te dwingen. Volgens de Raad van State is de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu niet verplicht om in te grijpen. ReisRecht is het daar niet mee eens wil dit via het Europees Hof voor de Rechten van de Mens aanvechten. Volgens ReisRecht hebben de passagiers geen eerlijk proces gehad, omdat de Raad van State aangevoerde feiten en argumenten niet heeft meegewogen.

Zaak
De zaak draait om enkele passagiers die de staatssecretaris hadden verzocht maatregelen te nemen tegen KLM en Royal Air Maroc. Deze luchtvaartmaatschappijen hebben geen financiële compensatie geboden na een vertraagde en een geannuleerde vlucht. Volgens Europese regels is dit verplicht, tenzij de vluchten vanwege bijzondere omstandigheden zijn vertraagd of geannuleerd.

Compensatie
De Europese verordening bepaalt dat luchtvaartpassagiers bij annulering van een vlucht of een vluchtvertraging van meer dan drie uur recht hebben op bijstand en een financiële compensatie van maximaal 600 euro.

Individuele klachten
De organisatie benadrukt verder dat passagiers wel individuele klachten kunnen indienen bij de staatssecretaris. “De staatssecretaris treft in het individuele geval wel degelijk maatregelen om daarmee compensatie af te dwingen”, aldus ReisRecht. “Indien een klacht gegrond wordt verklaard, verstuurt de staatssecretaris namelijk een brief naar de airline met het nadrukkelijke verzoek om de verordening na te leven.” In de meeste gevallen zouden de luchtvaartmaatschappijen daar gehoor aan geven.

Niet verplicht
Eerder dit jaar oordeelde het Hof van Justitie van de Europese Unie ook dat de Nederlandse staatssecretaris niet verplicht is om in te grijpen. De nationale autoriteiten houden een algemeen toezicht en moeten ervoor zorgen dat de verordening in het algemeen wordt nageleefd. Ze mogen ingrijpen, maar hebben niet die plicht.

Meer nieuws

Wij gaan door als u niet verder komt