ReisRecht in de bres voor gedupeerde SLM- / Fly-Su-reizigers


18 december 2017 om 18:36 door

Gedupeerde SLM-/ Fly-Su-reizigers
Er daagt wellicht een oplossing voor consumenten die hun vliegticket naar Suriname via Fly-Su kochten en die onlangs te horen kregen dat hun reis niet doorgaat. Uit diverse media-publicaties kan worden afgeleid dat er tussen de betreffende consumenten en de SLM of KLM vervoersovereenkomsten tot stand zouden zijn gekomen en dat die overeenkomsten zonder toestemming van de consumenten in opdracht van Flypartner door de SLM of KLM zijn ontbonden. Flypartner is daarmee in beginsel aansprakelijk voor de schade. Dit is overigens mogelijk afhankelijk van het feit óf er sprake is geweest van een vervoersovereenkomst met SLM of KLM.

Verwevenheid tot 2015 tussen Fly-Su en Flypartner
Tot 01-01-2015 was Fly-Su.nl een handelsnaam van Zoefar Adiel Bhoelai t.b.v. zijn besloten vennootschap: Detach BV. Per 01-01-2015 is die naam overgenomen door Gabriëlle Cecilia del Prado t.b.v. haar eenmanszaak. Op dit moment opereert Detach BV onder de handelsnaam Fly Partner. De eenmanszaak van Del Prado verkoopt onder de naam Fly-Su SLM-vluchtreserveringen aan consumenten. Die reserveringen worden vervolgens in opdracht van Del Prado door de BV van Bhoelai op naam van de consument gesteld. Consumenten die door Fly-Su via de BV van Bhoelai een vlucht lieten reserveren betaalden daarvoor ter plekke aan Fly-Su, maar ontvingen nog geen ticket. Van het ontvangen geld betaalde Fly-Su aan Fly Partner de verschuldigde bedragen voor zover bekend.

Annuleringen
Uit een mediapublicatie van AT5 kan worden afgeleid dat Del Prado vanaf een bepaald moment aan Fly Partner opdrachten begon te geven om bepaalde op naam gestelde reserveringen bij de SLM te laten annuleren. Hierdoor ontving Del Prado het eerder door haar aan Fly Partner betaalde geld retour. Of Del Prado hierbij te goeder trouw werkte is onbekend. Volgens de at5-publicatie nam het aantal annuleringen op een gegeven moment dermate toe, dat SLM deze niet meer accepteerde, waardoor (citaat uit AT5-artikel:) ‘Fly-Su geen geld meer kreeg en de deuren moest sluiten’.

Onlogische reden voor faillissement Fly-Su
Dat Fly-Su haar deuren moest sluiten als gevolg van de omstandigheid dat de SLM geen annuleringen meer accepteerde is onlogisch, want dat zou betekenen dat Fly-Su voor haar klanten soepeler annuleringsvoorwaarden hanteerde dan die welke de SLM in zijn agentuurovereenkomst met Fly Partner hanteert.

Fraude / aansprakelijkheid
In voornoemd at5-artikel suggereert de woordvoerder van de SLM dat Fly-Su fraude pleegde. Wat betreft de rechten van de gedupeerde consumenten kan dit in het midden blijven. Feit lijkt immers dat er vervoersovereenkomsten tot stand zijn gekomen en dat die overeenkomsten tegen de wil van de consumenten op verzoek van een derde (Fly Partner) zijn ontbonden. Dat had Fly Partner niet mogen doen. Hierdoor is Fly Partner niet alleen aansprakelijk voor de schade, maar moet zij er als ANVR-lid alles aan doen om de gedupeerde consumenten alsnog op hun bestemming te krijgen. ReisRecht heeft dit bij zowel Fly Partner als de ANVR onder de aandacht gebracht. Gedupeerde consumenten kunnen zich bij ReisRecht melden om hun rechten effectief te doen eerbiedigen.

Commentaar Fly-su.nl
De eigenaresse van Fly-su.nl heeft inmiddels haar excuses aangebonden, aldus DWT-online. Zij stelt dat er geen sprake is van oplichting, maar verder in overleg met haar advocaat geen nadere mededelingen kan doen.

Meer nieuws

Wij gaan door als u niet verder komt