Reisadvies Cuba, Florida en St. Maarten


15 september 2017 om 07:06 door

Reisadvies Cuba aangepast
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft op 14 september het reisadvies voor Cuba aangepast. Het reisadvies voor geheel Cuba is aangepast naar ‘oranje’. Het Calamiteitenfonds biedt – met terugwerkende kracht vanaf 6 september – geen dekking meer voor reizen naar Cuba, Florida en St. Maarten vanaf 5 september. Er is dus sprake van een – in de volksmond – negatief reisadvies. In dat geval hebben reizigers het recht de reis kosteloos te annuleren. De situatie op de bestemming kan echter inmiddels verbeterd zijn met betrekking tot Cuba en Florida.

Situatie Cuba, Florida en St. Maarten
Cuba, Florida en St. Maarten kampen op dit moment met de grote gevolgen van orkaan Irma. Voedselvoorzieningen en drinkwatervoorzieningen zijn zeer beperkt. Veel gebieden zitten zonder elektriciteit. Veel wegen zijn afgesloten door overstromingen en stormschade. Telefoon en internet zijn beperkt in het hele land. De infrastructuur is vaak ernstig aangetast.

Ministerie van Buitenlandse Zaken
BuZa, zoals ook wel genoemd, werkt met 4 kleurencodes. Groen is veilig, niets aan de hand. Geel betekent dat er bepaalde beperkte veiligheidsrisico’s zijn. Oranje, zoals nu voor Cuba, houdt in dat bijvoorbeeld de infrastructuur aanzienlijk aangetast is en slechts noodzákelijke reizen nog als veilig worden gezien. Rood betekent dat reizen geheel worden afgeraden.

Calamiteitenfonds
Het Calamiteitenfonds stelt op haar site het volgende over Cuba, Florida en St. Maarten. Voor reizen naar Cuba, Florida en St. Maarten met een vertrekdatum vanaf 5 of 6 september 2017 geldt dat (de gevolgen van) orkaan Irma bij deelnemers verondersteld wordt bekend te zijn. (De gevolgen van) deze natuurramp vormt geen onverwachte en onvoorziene gebeurtenis meer die zich pas tijdens de reis manifesteert. Het is voor aanvang van de reis bekend.
Het Calamiteitenfonds geeft hiervoor geen dekking. De deelnemer is daarom zelf voor de (correcte) uitvoering van de reisovereenkomst aansprakelijk.

Dekkingsbeperking en annuleringskosten en schade
Het Calamiteitenfonds heeft feitelijk een dekkingsbeperking afgegeven. Als zij dat niet heeft gedaan voor gebieden of landen waar de situatie onvoldoende duidelijk is, geldt het volgende. De reisorganisator dient de reis conform de reisovereenkomst, beloftes en verwachtingen van de reiziger uit te (kunnen) voeren. Als er twijfel zou bestaan over het recht om kosteloos van de reis af te zien, verwijzen wij naar bijgaand vonnis

Vonnis Kras
In dit vonnis oordeelde de rechtbank als volgt: Nu – zoals uit het reisadvies van het Ministerie en de media bleek – de veiligheidsrisico’s in gebieden die bij de geboekte reis zouden worden bezocht sinds het aangaan van de reisovereenkomst significant waren verhoogd en in die gebieden (ook) voor burgers en toeristen inmiddels een reële en aanwijsbare levensbedreigende toestand was ontstaan, is het hof van oordeel dat [X] ten aanzien van de daarop gebaseerde opzegging niet mag worden verweten dat hij zijn medewerking aan de reisovereenkomst niet heeft verleend en/of deze heeft opgezegd op grond van een van zijn zijde opgekomen keuze of beletsel. De veiligheidsrisico’s voor toeristen bleken kort voor de vertrekdatum zodanig te zijn toegenomen, dat de daarop gegronde opzegging [X] niet kan worden toegerekend. Dat Kras stelt de bewuste reis voor de overige deelnemers uiteindelijk met slechts een minieme aanpassing te hebben uitgevoerd, maakt dit niet anders. Daar [X] wegens een niet aan hem toe te rekenen omstandigheid heeft opgezegd, heeft hij ingevolge de wettelijke regeling recht op teruggave van de reissom, althans voor zover het zijn (aan)deel betreft.

Uitzondering
Ondanks de dekkingsbeperking zijn er situaties denkbaar waarin de reiziger wél gevraagd kan worden af te reizen of kosten te betalen als men wil annuleren. Indien de vlucht bijvoorbeeld uitgevoerd kan worden, en slechts de luchthaven in een gebied ligt (Florida) waar de infrastructuur is aangetast kan er sprake zijn van zo’n uitzondering. Als de reiziger bijvoorbeeld op de luchthaven zijn geplande autohuur kan oppikken en de weg naar het verder gelegen gebied, Georgia richting New York, is prima te rijden (vrij van obstakels en tankstations zijn open en hebben benzine). Voorwaarde is ook dan wel dat de reisorganisator voldoende garanties kan afgeven dat de reis gewoon uitvoerbaar is. De reisorganisator is en blijft aansprakelijk voor een correcte uitvoering.

Toch afreizen
Als de reiziger ondanks een dekkingsbeperking of ‘negatief reisadvies’ zelf besluit af te reizen, bedenk dan dat er geen dekking bestaat van het Calamiteitenfonds als er onverhoopt toch iets gebeurt. Wij adviseren de reizigers ook contact op te nemen met de reisverzekeraar om te vragen of zij wél dekking bieden in het geval van een incident.

Meer nieuws

Wij gaan door als u niet verder komt