Raad van State vraagt Europese Hof om uitleg over rechten luchtreizigers.


2 juli 2015 om 08:51 door

ReisRecht en het Hof
Naar aanleiding van een tweetal door ReisRecht geïnitieerde procedures heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State aan het Europese Hof gevraagd of de nationale handhavende instanties van de EU-lidstaten er voor moeten zorgen dat de rechten van luchtreizigers worden geëerbiedigd of dat dit aan de rechter mag worden overgelaten. Het Hof zal naar verwachting bevestigen dat luchtreizigers niet naar de rechter hoeven om af te dwingen dat airlines hun betalingsverplichting naleven in geval van een geannuleerde of vertraagde vlucht.

Meer nieuws

Wij gaan door als u niet verder komt