Problemen met voorafgaande vlucht levert geen overmacht op.


21 mei 2013 om 15:25 door

Problemen voorgaande vlucht: Rechtbank noemt relevante criteria.

21 mei 2013

De passagiers hebben met Transavia een vervoersovereenkomst gesloten op grond waarvan Transavia de passagiers zou vervoeren van Groningen naar Malaga op 25 juni 2009 met vertrektijd 14.45 uur en aankomsttijd 19.15 uur met vluchtnummer HV537, hierna: de vlucht. De vlucht heeft een vertraging van omstreeks 4 uur en 30 minuten opgelopen.

Het toestel van Transavia dat de vlucht in kwestie diende uit te voeren heeft eerder die dag een vlucht naar Griekenland uitgevoerd. Door een staking van de Griekse luchtverkeersleiding heeft de vlucht naar Griekenland vertraging opgelopen, waardoor de onderhavige vlucht naar Malaga eveneens met vertraging is uitgevoerd.

Transavia
Transavia voert aan dat de vlucht van Groningen naar Malaga langdurig is vertraagd als gevolg van een staking van de Griekse luchtverkeersleiders. Het toestel dat de vlucht in kwestie moest uitvoeren was voorafgaand aan de vlucht in kwestie op een vlucht naar Griekenland ingezet. Dat toestel was vertraagd als gevolg van de staking waardoor de onderhavige vlucht ook met vertraging is uitgevoerd.

Rechtbank
Naar het oordeel van de kantonrechter heeft Transavia evenwel onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de vertraging van de vlucht in de onderhavige zaak het gevolg is geweest van die buitengewone omstandigheid en dat Transavia de vertraging van deze vlucht zelfs met inzet van alle beschikbare materiële en personeelsmiddelen niet had kunnen vermijden.

De passagiers hebben immers onbetwist gesteld dat de staking van de Griekse verkeersleiders heeft plaatsgevonden in de ochtend van 25 juni 2009 tot 09.00 uur. Gedurende die periode was er in het geheel geen vliegverkeer mogelijk van en naar Griekenland. De vlucht in kwestie stond evenwel gepland om 14.45 uur op 25 juni 2009. Deze buitengewone omstandigheid was mitsdien aan de orde in een heel ander deel van Europa dan de bestemming van de voorliggende vlucht. Bovendien was aan de buitengewone omstandigheid reeds een einde gekomen bijna 6 uren voor het geplande vertrek van de vlucht in kwestie.

Beroep verworpen
Gelet hierop wordt het beroep van Transavia op buitengewone omstandigheden verworpen en zal de vordering van de passagiers om Transavia te veroordelen tot betaling van de hoofdsom gelet op de duur van de vertraging worden toegewezen.

Klik hier om de volledige uitspraak in te zien.

ReisRecht.nl

Meer nieuws

Wij gaan door als u niet verder komt