Overboeking hotel


7 mei 2012 om 14:29 door

Geen gelijkwaardig alternatief. Vroegtijdige terugkeer. Reisorganisator aansprakelijk.
7 mei 2012

Overboekt hotel
Tijdens de transfer van de luchthaven naar het hotel werd de reiziger meegedeeld dat het hotel overboekt was. Hij kon naar een ander hotel worden gebracht. Het andere hotel voldeed echter niet aan de eigenschappen waarvoor het hotel was geboekt.

Afgebroken vakantie
De kern van het geschil betreft de vraag of het feit dat klager heeft besloten zijn vakantie op Cyprus af te breken en een terugvlucht naar Nederland te boeken aan hemzelf is toe te rekenen of aan de reisorganisator. De commissie is van oordeel dat het laatste het geval is. In de eerste plaats heeft klager onweersproken gesteld dat de hotelgids niet is komen opdagen. Voorts is niet voldoende weersproken dat een vertegenwoordigster van de reisorganisator aanwezig is geweest bij de met de receptie van het eerste hotel gemaakte afspraken. Toen die niet werden nagekomen, heeft klager getracht via het boekingskantoor alsnog een acceptabel alternatief te bereiken, wat niet is gelukt. Hierdoor stond klager op straat zonder het uitzicht op een behoorlijk onderkomen. Uit de stukken van het geschil blijkt voorts dat klager heeft getracht via de reisorganisator een terugvlucht te boeken. Dat lukte niet omdat de reisorganisator pas aan het einde van de klagers geplande verblijf de terugvlucht kon realiseren. De door klager als gevolg van de geschetste gang van zaken geleden schade dient derhalve door de reisorganisator te worden vergoed.

Meer nieuws

Wij gaan door als u niet verder komt