Niet op reis: Schadevergoeding 


11 december 2017 om 11:00 door

Niet op reis, toch schadevergoeding
De rechtbank oordeelde dat de reisorganisator aansprakelijk is voor immateriële schade als zij de reis van consumenten zelf annuleren.

Reis geannuleerd
De reis werd geannuleerd omdat de accommodatie niet langer beschikbaar was. Een alternatief werd geboden. De consument meende echter dat dit alternatief niet gelijkwaaardig was, hetgeen verplicht is volgens de ANVR-Consumentenvoorwaarden en de Wet op de Reisovereenkomst ex 7:500 BW.

Zelf iets anders geboekt, meerkosten
De consument besloot hierop zelf iets anders te boeken. Hierdoor ontstonden meerkosten. De afwijzing van de reisorganisator om deze te vergoeden deed de consument besluiten naar de rechter te stappen.

Oordeel rechter
De rechter oordeelde dat er onvoldoende onderbouwing was om tot vergoeding van de meerkosten over te gaan. De consument kon de rechter er niet voldoende van overtuigen dat het geboden alternatief níet gelijkwaardig zou zijn. Slechts een slechtere beoordeling op een reviewsite was onvoldoende. De meerkosten van de duurdere reis werden om die reden niet toegewezen. Wel mócht de consument het alternatief afwijzen.

Nu de consument opnieuw stress kon ondervinden van het zoeken naar een nieuwe reis, van weer de folders doornemen en de aanvankelijke vakantievreugde verstoord was, werd een immateriële schadevergoeding wél toegewezen.

ReisRecht.

Meer nieuws

Wij gaan door als u niet verder komt