Mythe 1: ‘De passagiersrechten bedreigen de vliegveiligheid’. Mythe 2: ‘De passagiersrechten hebben een ongewenste Amerikaanse claimcultuur in het leven geroepen.’


19 december 2013 om 09:57 door

Aantal doden luchtvaart nog nooit zo laag. Van ongewenste claimcultuur is geen sprake.

19 december 2013

Sommigen willen de reiziger doen geloven dat de passagiersrechten een bedreiging vormen voor de vliegveiligheid. Lees bijvoorbeeld het rapport van DEGAS (blz. 18, tweede alinea) en het artikel van Nick de Leeuw in TravMagazine van 21 juni 2013. Het tegendeel is waar.

Sinds de introductie van de passagiersrechten is het aantal doden in de luchtvaart nog nooit zo laag geweest als nu. Dat blijkt uit gegevens die NU.nl van Aviation Safety Network heeft gekregen. Dankzij de passagiersrechten is de luchtvaartveiligheid dus juist toegenomen. Ter vermijding van langdurige vertragingen doen airlines immers beter hun best om technische defecten tot een minimum te beperken. Dit komt de veiligheid ten goede.

De bangmakerij heeft inmiddels zijn doel helaas niet gemist. Het heeft ertoe geleid dat een deel van de reizigers zich tegen de passagiersrechten heeft gekeerd. Diezelfde groep is allengs gaan spreken van een ‘ongewenste Amerikaanse claimcultuur’. De passagiersrechten hebben met zo’n cultuur evenwel niets vandoen. Verordening 261/2004 roept immers geen vorderingsrecht (‘claim’) in het leven, maar een betalingsverplichting (‘compensatie’) bij niet naleving van de vervoersovereenkomst. Dat heeft dus niets te maken met een ongewenste claimcultuur, maar daarentegen alles met het doorbreken van een cultuur waarbij airlines decennialang hun eigen passagiers veronachtzaamden door, uit pure winstzucht, vluchten te overboeken, veel te strakke vluchtschema’s te hanteren en toestellen op het laatste moment voor andere, lucratievere, doeleinden in te zetten.

ReisRecht

Meer nieuws

Wij gaan door als u niet verder komt