Mediamarkt als reisorganisator. Of toch niet?


8 juni 2017 om 15:54 door

MediaMarkt biedt op zijn website aan liefhebbers van snelle wagens de mogelijkheid om voor € 519,- een busreis te boeken, inclusief bijbehorend campeerarrangement en bezoek aan een formule 1 circuit in Oostenrijk.

De voorwaarden
Eerst aan het einde van het boekingsproces kunnen de ‘Bijzondere Actievoorwaarden’ worden aangeklikt. Hierin is onder artikel 2 bepaald dat MediaMarkt de organisator van deze actie is. In artikel 6 wordt Brands Love People als organisator aangeduid. Even verderop stelt MediaMarkt onder artikel 20 bij deze actie alleen betrokken te zijn als ‘verkoopportal van de reis’. In artikel 16 is dan weer bepaald dat de busreizen worden aangeboden door Pouw busvervoer.

Niet aansprakelijk?
MediaMarkt kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt door of verband houdende met de actie of anderszins, aldus artikel 25. Iedere aansprakelijkheid van de organisator in verband met de actie wordt geheel en volledig uitgesloten. De organisator behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel de actie stop te zetten, indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven (artikel 26). En ergo in artikel 9: De organisator en/of Brands Love People kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien blijkt dat een van de onderdelen geen doorgang kan vinden. Annulering van (een van) de evenementen als vermeld onder 7. zal niet leiden tot restitutie van (een deel van) het aankoopbedrag.

Voorwaarden op vele onderdelen in strijd met de wet
Uit voorgaande wordt duidelijk dat MediaMarkt graag tegen betaling reisjes aanbiedt, maar zich niet aan de daarbij behorende wettelijke verplichtingen wil houden. Tom van Apeldoorn, Publisher Vakblad TravelPro and Travmagazine, meldt in een column dat hij de ACM op het spoor heeft gezet en een proefproces overweegt.

Eigen naam criterium
De opsteller van de voorwaarden gaat geheel voorbij aan de Wet op de Reisovereenkomst. Mediamarkt kan wel roepen dat zij én organisator is, maar toch weer niet, maar in Nederland geldt het eigen-naam-criterium. Denk daarbij aan het aloude grapje: if it walks and talks like a duck, it is a duck. De organisatie die een reis samenstelt bestaande uit verschillende onderdelen van andere organisaties, is gewoon reisorganisator in de zin van de wet. Mediamarkt lijkt dus wel degelijk de aan te spreken persoon.

Wettelijke verplichting verzekering
Erger lijkt het gesteld met de verplichting als reisorganisator om zich te verzekeren tegen een faillissement. In Europa dient elke reisorganisator te kunnen aantonen een zogenaamde insolventieverzekering te hebben afgesloten. Dit geldt voor alle organisatoren die een pakketreis aanbieden. En in dit geval betreft het een pakketreis. Er is ten slotte sprake van minimaal één overnachting plus een andere significante dienst. De entree en zo mogelijk de busreis.

Kortom
De actie van Mediamarkt lijkt niet goed doordacht of voorbereid en kan voor Mediamarkt nog een staartje krijgen.

Meer nieuws

Wij gaan door als u niet verder komt