Luchtvaart passagier dupe van misbruik actierecht vakbonden?


12 juni 2017 om 13:48 door

Loonconflict
Als gevolg van een loonconflict met de minister van Defensie hebben de gezamenlijke vakbonden vandaag onder hun leden een nieuwsbrief verspreid waarin voor de komende zomermaanden stiptheidsacties van de Koninklijke Marechaussee (Kmar) op de luchthavens Schiphol en Rotterdam worden aangekondigd.

Misbruik
Militairen hebben geen stakingsrecht. De Kmar op Schiphol valt onder het gezag van het ministerie van Veiligheid & Justitie en niet onder die van Defensie. Daardoor zijn de actiemogelijkheden wellicht groter. Als dit een rol heeft gespeeld bij de keuze van de vakbonden om de acties op de luchthavens van Schiphol en Rotterdam te laten plaats vinden, dan is dat dubieus. Dan had het veeleer op de weg van de vakbonden gelegen om eerst het gesprek met de minister van Veiligheid & Justitie aan te gaan, in plaats van de luchthavens te gebruiken als hefboom om de looneisen van het totale Kmar-bestand kracht bij te zetten.

Zwakke plek
Door hun acties te laten plaats vinden op Schiphol raken de vakbonden de luchthaven bewust op zijn zwakke plek. Er is de laatste tijd veel te doen geweest om de tóch al lange wachtrijen op Schiphol. Die zullen door de acties niet korter worden. De reiziger blijft de dupe. Ook om deze reden vindt ReisRecht het niet chique dat de acties uitgerekend op de luchthavens worden georganiseerd.

Meer nieuws

Wij gaan door als u niet verder komt