KLM verhaalt


23 november 2012 om 07:49 door

KLM wil vertragingsschade verhalen

22 november 2012

Bij vertragingen wil de KLM niet altijd alleen opdraaien voor de kosten, waaronder de compensatie die die het op grond van Verordening 261/2004 aan reizigers moet betalen. Als de vliegmaatschappij geen schuld heeft, moeten anderen meebetalen, aldus de KLM.                                                                                                       

Zou het toeval zijn dat de KLM, zo kort na het arrest van het Europese Hof van 23 oktober j.l., met dit standpunt naar buiten treedt? De KLM heeft de schijn tegen. Het stond de vliegmaatschappij immers al lang vrij om schade, door derden veroorzaakt, te verhalen.

Feit is dat vliegmaatschappijen zich tot nu toe in de richting van reizigers steeds beriepen op overmacht, in plaats van de reiziger te compenseren en de schade te verhalen op de veroorzaker. De KLM had zich de discussie kunnen besparen door zich afdoende te verzekeren, waartoe het onder andere op grond van artikel 50 van het Verdrag van Montreal verplicht is.

ReisRecht.nl

Meer nieuws

Wij gaan door als u niet verder komt