Rechtbank Haarlem


12 februari 2012 om 19:56 door

Rechtbank Haarlem slaat plank dubbel mis

16 februari 2012

Hoe ver de macht van de vliegmaatschappijen reikt en in welke bochten rechters daarvoor soms bereid zijn zich te wringen, blijkt uit een tweetal uitspraken van de rechtbank Haarlem.

De Haarlemse rechtbank weigert om het Sturgeon-arrest toe te passen, omdat (citaat:) “eerst de beantwoording van de prejudiciële vragen over de rechtsgeldigheid van het Sturgeonarrest moet worden afgewacht”.  In gewone mensentaal: de rechtbank wenst een uitspraak van het Hof van Justitie van de EU af te wachten over de geldigheid van een uitspraak van…..  het Hof van Justitie van de EU. Met zijn uitspraken schuift de rechtbank zowel het Nederlandse als het Europese recht terzijde om de vliegmaatschappijen ter wille te zijn. Lees de uitspraken op www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BV1131. en op www.rechtspraak.nl/ljn.asp?ljn=BV6125.

ReisRecht

Meer nieuws

Wij gaan door als u niet verder komt